Správy 4/2011

Staršie vydania

Informácie:
GEA Goedhardt
EDT
Obsah
Sinop Alfa
Výzva na prednášky – konferencia Vysoké Tatry
AREA v Dundee
E-learning. Francúzki chladiari v šoku
Medzinárodný kongres IIR v Prahe
Školenie a skúšky na kategóriu I v Rovinke
Po roku opäť v Sinope v Českých Budejoviciach
Tepelné čerpadlá v Európe
EHPA zasadala v Prahe

Články:
O Trade
Ing. Ľubomír Maník - Amoniak v SR
DTN a Slovklima
Ing. Marián Čalfa - Porovnanie chladiacich sytémov pre ľadové plochy
Ing. Libor Novák - Uhľovodíkové chladivá
Chladenie mlieka prírodnými chladivami

Informácie
Skúšky v Štúrove na kategóriu I
Skúšky na MobKlim v Rovinke
Alfaco informuje 134
Alfaco
RK Slovakia
Tittl
Frigoslovakia a Clinitex CZ

Správy 4/2011

21.7.2011,