Správy 3/2011

Informácie:
Frigoservis a Clinitex CZ
Ziehl-Abegg
Sinop Alfa
Elektrorecycling - oznam
Výzva na prednášky – Vysoké Tatry
Posledné školenia pred 4.7.2011
Z valného zhromaždenia. Ocenenia
Uznesenie z Valného zhromaždenia
Zo seminára o chladivách
Zväz na Climatherme. Stánok B2/213
Školenie a skúšky v Žiline
Vyrobili sme nový chladiaci box
Merania na Climatherme

Články:
Tittl ThermoKing
Ing. Peter Čulen - Strojovne vetracích a klimatizačných zariadení
DTN a Slovklima
Ing. Andrea Preisingerová - Nariadenie EP a R č. 1005/2009/ES
Andrea Voigt - Nariadenie o F plynoch prináša výsledky

Informácie:
Školenie na Leaklog, PED programy
Kontroly detektorov, vývev, tlakomeroch
Školenie na MobKlim v Rovinke
Alfaco informuje 133
Alfaco
RK Slovakia
ABC Klima
GEA Goedhardt

Správy 3/2011

21.7.2011,