Správy 2/2011

Informácie:
Coneco
EDT
Sinop Alfa
Frosttechnika
Valné zhromaždenie a DNT 1.apríla v ExpoClube na Inchebe
Zväz na Climatherme. Stánok B2/213. Program seminára
Kongres IIR v Prahe
Zriadili sme fórum
Spájanie databáz v Leaklogu
Image našich firiem
Z predstavenstva
Certifikát spájkovania
Účet Zväzu
Vydali sme prvý štítok kvality TC

Články:
Z konferencie o vykurovaní
Ing. Juraj Forgács - Vákuovanie, skúška tesnosti, pevnosti, plnenie, kategórie
Róbert Baxa - Prevádzka chladiacich zariadení v zimnom období
Peter Tomlein - Komponenty chladiaceho okruhu
DTN a Slovklima

Informácie:
Technické komisie SÚTN 59 a 81
Valné zhromaždenie Sekcie CHKT
Naše metrologické pracovisko
Zo školení a skúšok
Alfaco informuje 130
RK Slovakia
Tittl

Zoznam inzercií:
Frigoslovakia, Clinitex

Správy 2/2011

21.7.2011,