Správy 1/2011

Staršie vydania

Informácie:
Aquatherm
Stiebel Eltron
Obsah
Schiessl
Obnovte si certifikát do 31. januára. Najbližšie podujatia
Slovklima
DTN
SINOP
Ku návrhu zákona o dotáciách
Z Chillventy: BIV súťaž, chladiaci okruh v p-h diagrame, elekronické ventily, výmenníky
Tepelné čerpadlá

Články:
Kontroly deformačných tlakomerov
Peter Tomlein - Certifikácia spoločností na HFCs chladivá Pastorkalt
Andrea Voigt - Koniec používania chladiva R22
Kolektív - Prestavba zariadení s R22 je nutná
Peter Tomlein - Základné informácie o výstupe z HCFC chladív
Michael Kaufeld - Dánsko vzdoruje HFCs chladivám
Michael Kaufeld - Obsahy a retrospektíva roku 2010

Informácie:
Alfaco informuje 130
Alfaco informuje 131
RK Slovakia
Klimastav
Danfoss

Správy 1/2011

19.2.2011, SZ CHKT Rovinka