Správy 5/2023

TeploZima
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov na prácu s chladivami
Študenti v našom školiacom centre
Zdenka a Peter tentokrát o CO2 a suchom ľade
Tvorba suchého ľadu v potrubí
Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ
Teoretická a praktická pripravenosť chladiarov
Skúšky v Štúrove pre odborníkov z Maďarska
Online/prezenčné školenia a skúšky na inštalatéra TČ
Konferencia o vykurovaní s tepelnými čerpadlami
Svetový deň chladenia o nízko uhlíkovom chladení a vykurovaní
Predimenzovanie tepelných čerpadiel
Ditl Metal vyrába chladiace zariadenia
AREA jarné zasadanie v Talline
C4E zoskupenie organizácií pre budúcnosť budov v Šamoríne
Partnerstvo Carrier a Viessmann
Konferencia alternatívne chladivá a alternatívne technológie
SUMMIT vedy, výroby, výskumu, vzdelávania
Sinop
I.T. Klimaservis
Powering
Alfaco informuje

AREA jarné zasadnutie po dvoch rokoch odkladania prezenčne v Talline

Tallin, hotel Nordic, 25. máj 2023

floconEurope

AREA opäť zasadla prezenčne. Zasadnute v Estónsku bolo 2x odložené najmä kvôli pandémii. Prijatie a podmienky v Estónsku boli výborne pripravené.

AREA a Nariadenie o F plynoch

AREA sa drží myšlienky, že vzdelávanie na alternatívne chladivá má byť prepojené s certifikáciou. To znamená, že podobne ako F plyny, tak aj alternatívne chladivá vrátane prírodných chladív si bude môcť kúpiť len certifikovaná firma. EÚ legislatíva...

C4E zoskupenie organizácií pre budúcnosť budov

C4E Forum 23. – 26. mája 2023 v Šamoríne na Slovensku

Pochádzajú z Česka, Slovenska, Slovinska, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Chorvátska. Pokrývajú širokú škálu úloh, ale spoločné je pre nich to, že aktívne propagujú a podporujú energetickú efektívnosť. V Šamoríne v X_bionicu sa zišlo viac ako 200 účastníkov z 9 tich krajín. Podujatie sponzorovali nielen stavebné firmy, ale aj z oblasti TZB napríklad spoločnosti Daikin a Danfoss.

Za stavebné spoločnosti...

DOTAČNÉ PROGRAMY NA SLOVENSKOM TRHU

Ing. Peter Kuliaček, Viessmann 29. valné zhromaždenie SZCHKT

 

Zelená domácnostiam.... a čo bude ďalej

  • 28.2.2023 Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam bolo pozastavené – vyčerpanie prostriedkov – podavanie žiadostí pokračuje aj naďalej
  • Navýšenie prostriedkov o 5 mil.eur – spustenie aktivácie poukážok od
  • 23.marca 2023 – ideálne pre inštalácie, ktoré je možné zrealizovať do 3 mesiacov od aktivácie poukážky
  • 23.3.2023 –...

Monitoring cien chladív na pozadí vplyvov Nariadenia (EU) č. 517/2014

V spolupráci s AFCE, AREA, ATF, BWP, CONAIF, EPEE, Eurovent, SNEFCCA, a VDKF.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku www.oekorecherche.de alebo sledujte Twitter www.twitter.com/OekoRecherche

Vo 4. štvrťroku 2022 66 spoločností z 10 členských štátov EÚ (hlavní respondenti z Nemecka, Francúzska, Talianska a Poľska) a všetky úrovne dodávateľského reťazca (3 výrobcovia chladív, 13 distribútori chladív, 30 výrobcovia chladiacich zariadení, 15 respondentov zo...

Naša chladiarka Zdenka Bukovinová

Zdenka a Peter Vás budú sprevádzať po našom školiacom pracovisku