Správy 5/2023

Staršie vydania

TeploZima
GremiKlima
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
Hľadáme lektorov na prácu s chladivami
Študenti v našom školiacom centre
Zdenka a Peter tentokrát o CO2 a suchom ľade
Tvorba suchého ľadu v potrubí
Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ
Teoretická a praktická pripravenosť chladiarov
Skúšky v Štúrove pre odborníkov z Maďarska
Online/prezenčné školenia a skúšky na inštalatéra TČ
Konferencia o vykurovaní s tepelnými čerpadlami
Svetový deň chladenia o nízko uhlíkovom chladení a vykurovaní
Predimenzovanie tepelných čerpadiel
Ditl Metal vyrába chladiace zariadenia
AREA jarné zasadanie v Talline
C4E zoskupenie organizácií pre budúcnosť budov v Šamoríne
Partnerstvo Carrier a Viessmann
Konferencia alternatívne chladivá a alternatívne technológie
SUMMIT vedy, výroby, výskumu, vzdelávania
Sinop
I.T. Klimaservis
Powering
Alfaco informuje