Správy 4/2022

Staršie vydania

Klimastav
Haier
Obsah – pripravujeme - ponuka školení
Z panelovej diskusie s predstavenstvom Zväzu
O víziách v portfóliu Zväzu
Webinár o certifikačnej schéme v novom nariadení na F plyny
ETS 2 – cena uhlíka pre vykurovanie a chladenie
Stretnutie s Leaklogom, detektormi a vývevami
Globálne otepľovanie v obrázkoch
Všeobecný prehľad bezpečnostných IEC noriem
Vývoj noriem ide svojím tempom
Súčasné limity v norme IEC 60335-2-40
Vizualizácia zrieďovania úniku
Centralizované verzus decentralizované systémy s R290 a R744
Na Slovensku pribudne závod na výrobu tepelných čerpadiel
TeploZima
Strategické vyhlásenie technickej komisie pre chladenie - 81
Výzva - konferencia – alternatívne chladivá a technológie 2022
Trendy a aplikácie veľkých tepelných čerpadiel 36 Znižovanie tepelných ziskov v priemysle
Ako sa zbaviť tepla v mestách
Alfaco informuje 254
Sinop
ElektroKlima NZ
GREE

Správy 4/2022

1.5.2022, SZ CHKT