Správy 6/2013 - Konferenčný špeciál

Staršie vydania

PRIPOMÍNAME SI 20 ROKOV ZVÄZU, 60 ROKOV VÝROBY KOMPRESOROV NA SLOVENSKU

Prednáškové, spoločenské turné:
Papiernička – Červený kameň – Smolenice
Vystúpia súbory zo Slovenska, Maďarska, Českej reubliky
Neváhajte, príďte. Spoločne si pripomenieme 20 rokov Zväzu a 60 rokov výroby kompresorov na Slovensku