Správy 6/2013 - Konferenčný špeciál

PRIPOMÍNAME SI 20 ROKOV ZVÄZU, 60 ROKOV VÝROBY KOMPRESOROV NA SLOVENSKU

Prednáškové, spoločenské turné:
Papiernička – Červený kameň – Smolenice
Vystúpia súbory zo Slovenska, Maďarska, Českej reubliky
Neváhajte, príďte. Spoločne si pripomenieme 20 rokov Zväzu a 60 rokov výroby kompresorov na Slovensku

Zvoľte si svoj program v Smoleniciach a v Papierničke

Na slovensky a anglicky vedenej konferencii.

Účastníci konferencie na zámku v Smoleniciach vedenej v slovenskom jazyku si budú môcť vybrať rozsah svojej účasti paralelne s konferenciou vedenou v anglickom jazyku v Papierničke

Na zámku v Smoleniciach je k dispozícii obmedzená ubytovacia kapacita. To však neobmedzuje účasť na konferencii bez ubytovania.

Hlavná časť programu na zámku v Smoleniciach sa bude konať 3.9.2013 v kongresovej sále s nasledovným...

IIR konferencia v Paperničke bude vedená v anglickom jazyku

Opäť sa u nás po štyroch rokoch zídu odborníci z celého sveta od Japonska po Brazíliu, aby diskutovali problémy, trendy, nové riešenia v oblasti kompresorov, chladív, olejov a podobne. IIR konferencia Compressors vedena v anglickom jazyku bude prebiehať v Papierničke. Účastníci slovensky prebiehajúcej konferencie v Smoleniciach budú mať možnosť sa zúčastniť aj konferencie v Papierničke, ktorá bude mať viac sekcií:

2 September obed o 11.30 v Smoleniciach o 15.00...

Program servisnej konferencie Kompresory a chladiace okruhy

Zámok Smolenice, Papiernička, Červený Kameň, 2.9.2013 - 4.9.2013

2.9.2013
11.00 – 13.50 Obed a odchod autobusu do Papierničky
15:00 - 18:00 Plenary Papers IIR Compressors (Papiernička Kinosála)
18:00 - 19:00 Večera (Papiernička)
19:00 - 22:00 Prehliadka hradu Červený kameň a spoločenský program v hradných pivniciach Ubytovanie na zámku Smolenice

3.9.2013
09:30 - 12:00 Servisná sekcia (Kongresová sála na zámku Smolenice)

  • Ladislav Nagy: Ekonomika servisu vo...

Program konferencie Compressors v Papierničke

2.9.2013

10:00 - 17:00 Registration (Papiernička)

11:00 - 14:00 Lunch (Papiernička)

14:00 - 15:00 Coffee (Papiernička)

15:00 - 18:00 Plenary Session (Cinema Hall)

Predsedovia komisie: Marek Zgliczynski; Václav Havelský, Prof; Tomas Brath; Didier Coulomb; Volkmar Pfeil, Dipl.-ing.; Eckhard Groll, Dr. Eng.;

Light Commercial Refrigeration Segment Trends Sustainabile Approach From Embraco Prospective
Marek Zgliczynski
Prezentujúci: Marek...

Z histórie výroby chladničiek v Calexe v Zlatých Moravciach

Ing. Benedikt Manek, čestný člen SZ CHKT, Zlaté Moravce †

l. Úvod

Dnes, keď Nový Calex zápasí o prežitie, len málokto si spomenie, že v tomto roku (v roku 2000) uplynulo 50 rokov od začiatku výroby chladničiek v Zlatých Moravciach. Výrobky Calex spoľahlivo slúžia skoro v každej rodine v celom bývalom Československu. Stali sa symbolom kvality a životnosti výrobku. Chladničky Calex dali meno nielen továrni v ktorej vznikali, ale šírili aj um technikov a...

Továreň na chladničky N.P. Zlaté Moravce

Ing. Benedikt Manek, čestný člen SZ CHKT, Zlaté Moravce, pokračovanie Správy 9/2001 †

Korene

Zámery Státní planovací komise Praha sa začali ihneď realizovať, dokonca i pred jej záverečným rozhodnutím a už vôbec nehovoriac o legislatívnom procese. Projekčný útvar Považských strojární spolu s Kovoprojektou Brno začali prerábať projekt Strojárenského závodu na Továreň na chladničky n.p. Zlaté Moravce. Najzložitejším problémom bola kotolňa, v...

Koncepcia činnosti Zväzu

Ladislav Nagy
prezident Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku,
20 rokov Zväzu

Počas uplynulého dvadsaťročného obdobia sa zástupcovia predstavenstva, jednotlivých sekcií, komisií, redakčnej rady a lektorského zboru nášho Zväzu sa vo svojej činnosti každým rokom zamýšľali nad intenzitou doterajšej činnosti a jej zameraním pre ďalšie roky. Žiada sa spomenúť, že po založení nášho Zväzu 28.7. 1993, sme vstúpili do roku 1994 už ako...