Tepelné čerpadlá a kompresory

1/4/2008, Peter Tomlein

Kedy, ktoré kompresory sa uplatňujú v TČ (skrol, skrutkové, piestové, rýchlostné, s riadeným výkonom pre halogénované chladivá i amoniak) bolo hlavnou témou seminára 4. Apríla v Expo Clube na Inchebe v Bratislave. Viac ako 50 účastníkov si so záujmom vypočulo odpovede na túto otázku. Po seminári sa im otvorila možnosť fundovane rozprávať s predajcami tepelných čerpadiel o tom, aké účinky je možné dosiahnuť s ich tepelnými čerpadlami s daným typom kompresora. Typ inštalovaného kompresora už sám o sebe veľa napovie o tom, do akých podmienok je TČ stavané. A to ako z pohľadu dosiahnuteľných výkonov, tak i z hľadiska dosiahnutia a udržania COP pri daných i meniacich sa prevádzkových podmienkach.

Na seminár s pomerne náročnou témou prišlo viac ako 50 účastníkov

Na seminári prednášali Ing. Ján Magyar, Ing. Zdeněk Čejka, CSc., Rolan Safar, Ing. Vladimír Šoltés, Ing. Alexander Hyža, Ing. Juraj Švingáľ

Tepelné čerpadlá v energetických stratégiách SR

Tepelné čerpadlá sú zatiaľ v našej energetickej politike diskriminované. Boli vyradené zo Stratégie pre vyššie využitie OZE a zaradené do Koncepcie pre energetickú efektívnosť, kde ako uviedol Ing. Ján Magyar z MH SR majú šancu získať, podporu od roku 2009. Malo by sa z pohľadu energetickej stratégie považovať vykurovanie priamym spaľovaním fosílnych palív za primitívne, keď každé TČ je efektívnejšie.

Prečo tomu teda tak nie je?

No jednoducho preto, že TČ si vyžadujú prvotnú vyššiu investíciu. A hoci sa táto vyššia investícia do konca životnosti určite vráti a prinesie majiteľovi aj zisk, stále je treba preklenúť problém vyššej počiatočnej investície. A tu by mal pomôcť štát najmä TČ do rodinných domov, pretože tie veľké TČ vďaka zákonu o energetickej hospodárnosti budov si razia cestu samé. Umožňujú totiž znížiť spotrebu energie na m2 a tým preradiť budovu do vyššej energetickej triedy.