Vykurovaný objekt spotrebováva tri zložky tepla

1/9/2005, Peter Tomlein

Pri úvahách o potencionálnych úsporách z hľadiska energetických nárokov treba brať do úvahy spotrebu tepla na:

  1. Vykurovanie – náhrada strát tepla prestupom,
  2. Vetranie – náhrada strát tepla výmenou vzduchu,
  3. Výrobu TÚV – daná hygienickými potrebami.

Je to dôležité si uvedomiť z toho dôvodu, že nie rovnakým spôsobom u týchto troch zložiek vieme ovplyvniť energetické nároky. Napríklad zateplením domu ovplyvníme energetické nároky na vykurovanie, ale nie na vetranie a na výrobu TUV.

Pri úvahách o potencionálnych úsporách z hľadiska energetickej náročnosti treba brať do úvahy využitie najmä:

  1. Tepelného čerpadla,
  2. Vetrania s rekuperáciou tepla,
  3. Solárnych kolektorov.

Vždy však treba mať na pamäti, že jednotlivé opatrenia sa navzájom ovplyvňujú a potencionálne úspory sa nesčítavajú. Z hľadiska sčítavania úspor, uviedol pán Klazar príhodu so zákazníkom, ktorý sa opýtal, koľko kWh môže ušetriť pri spotrebe 10.000 kWh elektrickej energie za rok pri vykurovaní, uplatnením TČ. Keď sa dozvedel že až 6.000 kWh, veľmi potešený spočítal úspory, ktoré dosiahne spaľovaním drevnej štiepky a zavedením TČ celkom 2000 kWh + 6000 kWh. Dobrá rada takýmto zákazníkom je, aby si prikúpili drevnú štiepku a budú môcť energiu ešte i predávať. Žiaľ jednotlivo dosiahnuté úspory sa len tak sčítať nemôžu.

Nielen COP TČ, ale celého systému

Objektívnym ukazovateľom energetickej efektívnosti nie je len COP tepelného čerpadla, ale celého vykurovacieho systému. Ing. Klazar ukázal, že objekt menej úsporný s TČ bude mať nižšiu energetickú náročnosť ako veľmi úsporný objekt. V úspornom objekte bez TČ sa dá energetická náročnosť znížiť rekuperáciou pri vetraní a solárnymi kolektormi. Nízko energetické domy využívajú najmä teplovzdušné vykurovanie.

Ďalšími rečníkmi boli pán Mach, ktorý sa zoberal posudzovaním TČ vzduch voda najmä z pohľadu odmrazovania výparníkov. Dôležitou s prednáškou bola tiež prednáška Prof. Mirka Vanečka, nezávislého odborníka pre posudzovanie geologických pomerov v súvislosti s dimenzovaním primárneho zdroja pre TČ.

Po odborných prednáškach prezentovali TČ firmy TC Mach, PZP, ETL Ekotherm, NIBE, Buderus, Kostečka, Stiebel Eltron, Thermokomfort, GeroTop, IVT, Hennlich, ....

Kategórie dokumentu