Informácie o získavaní členstva SZ CHKT

13/2/2010, SZ CHKT

Postup podania prihlášky

  1. Vyplňte formulár na tejto adrese.
    1. Ceny zápisného a členské príspevky sa vypočítajú automaticky na základe počtu zamestnancov a typu organizácie
    2. Adresu odberateľov časopisu uveďte aj keď je totožná s adresou organizácie
    3. Skontrolujte správnosť Vami zadanej e-mailovej adresy
  2. Po odsúhlasení žiadosti sa na zadaný e-mail pošle správa s odkazom na zobrazenie a zaplatenie faktúry
  3. Prihlášku si pomocou odkazu v e-maili pozrite a ak je správna uhraďte faktúru (najlepšie online)
  4. Po online úhrade Vám bude automaticky pridelené členstvo

Minimálne príspevky na rok

Schválené na zasadnutí odborných sekcií a predstavenstva 16.10.1993 a 1.Valným zhromaždením SZ CHKT 29.11.1993 upravené predstavenstvom zo dňa 5.12.2008.

A/
- zápisné len pre novoregistrovaných členov
 
-zvýhodnené zápisné  
učni, študenti, dôchodcovia 4 €
-riadne zápisné pre podnikateľov a podniky (príspevok na 1 prac. v odbore)  
1 pracovník, školy, verejno-právne inštitúcie 17 €
2-10 pracovníci 14 €
11- 20 pracovníci 12 €
21- 30 pracovníci 10 €
nad 30 pracovníkov dohodou
B/
- minimálny členský príspevok
 
-zvýhodnený členský príspevok  
učni, študenti, vojaci v ZVS, dôchodcovia 13 €
-riadny členský príspevok pre podnikateľov a podniky (príspevok na 1 prac.)  
1-2 pracovníci (v odbore + vedúci ap.) 20 €
3-10 pracovníci 17 €
11- 20 pracovníci 14 €
21- 30 pracovníci 10 €
nad 30 pracovníkov dohodou
školy, verejno-právne inštitúcie 67 €

Členské príspevky obchodných, výrobných ap organizácií

Sú určované pre obchodné organizácie, zastupiteľstvá a pod., s minimálnym základom 186 €, respektíve 332 € (so zahrnutou ČB reklamou v rozsahu A5) v periodiku Zväzu a pre výrobné podniky a pod. s minimálnym základom 664 € a pohyblivou čiastkou od 1 do 4 € na zamestnanca v odbore podľa uznesenia predstavenstva zo dňa 14. marca 1994. Kolektívny člen si môže objednať potrebný počet periodík Zväzu tak, že si spolu s členským príspevkom uhradí predplatné á 13 €/rok a priloží adresy, na ktoré budú rozposielané.
Navrhnuté členské príspevky od podnikov a podnikateľov do 30 zamestnancov môžu pri platobnej zodpovednosti predpokladaného počtu členov zaistiť minimálnu réžiu funkcie SZ CHKT na cca 70 %. To znamená, že nezaplatenie členských príspevkov priamo ohrozuje funkciu Zväzu.

Upozornenie: Pri vstupe do Zväzu v druhej polovici kalendárneho roka je minimálny členský príspevok v polovičnej výške.

Kategórie dokumentu