Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. október 2021 skúška Tepelné čerpadlá 6 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1072 Radoslav Kormanec Ing.