Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. október 2021 skúška Tepelné čerpadlá 4 4  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6216 Rastislav Hanuš
1072 Radoslav Kormanec Ing.
2400 Pavol Pirožek
6693 Tomáš Zajac