Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. august 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6416 Lajos Kádas