Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. august 2021 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Online: Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10130 Lajos László Nagy