Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
30. apríl 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 20  Nie

Komentár

7,15 hod

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2749 Jozef Bošanský
2852 Miroslav Čurgali
2824 Miloš Fábik
1417 Anton Grgač
2311 Denis Grgač
2787 Ján Kolumber
2829 František Kovačovský
2832 Andrej Mundok
2898 Štefan Pernecký
2766 Martin Pisár
2842 Peter Puss
2601 Richard Scholz
2837 Jaroslav Šindelář
2839 Jaroslav Vandák
2897 Róbert Werdenich
2770 Ľubomír Žák