Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. apríl 2011 skúška F plyny I Rovinka 21 16  Nie

Komentár

o 7,15 hod.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2879 Dalibor Cako
2896 Jozef Cibula
2822 Gabriel Csépe
2849 Norbert Donovan
2907 Ľubomír Drevenák
2899 Štefan Fulerčík
2860 Radoslav Herchl
2828 Gabriel Kováč
2861 Roman Marko
2859 Miloš Skokňa
2850 Zoltán Šmíd
2846 Ján Vaňo
2900 Jozef Vereš
1184 Rastislav Višňovský
2862 Michal Živner