Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. júl 2021 školenie F plyny MobKlim Štúrovo 2 2  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10068 Zsolt Marczali
10069 Tamás Márton Vadas