Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. august 2021 skúška F plyny I Šamorín 12 8  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9983 Ondrej Bodnár
9807 Lukáš Čulák
9985 Daniel Drahoš
9552 Tomas Halo
9549 Rastislav Hupka
9971 Alexander Neuschl
9981 František Pekara
9982 Patrik Weiss