Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. august 2021 školenie F plyny I Šamorín 10 10  Nie

Komentár

Školenie 5.-6.8. a 12.-13.8.2021 na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10064 Roman Bednář
9983 Ondrej Bodnár
10032 Ján Fráter
9552 Tomas Halo
10039 Tomáš Kosiba
10029 Ján Kratochvíl
9971 Alexander Neuschl
9981 František Pekara
10010 Roman Prieložný
9982 Patrik Weiss