Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. jún 2021 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 20 0  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly