Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
29. máj 2021 skúška F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6360 Zoltán Czifferszky
6840 Nándor Márk Dusa
3917 Botond Grabovszky
3916 Ferenc Grabovszky
4037 Ferenc Havasi
9835 Iván Prokopp
4044 Gyula Turzó