Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. máj 2021 skúška F plyny II 10 4  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9758 Miloš Ďurčan
9828 Henrich Krištof
9808 Ján Laboš Ing., PhD.,
9755 Jozef Munka