Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. marec 2011 skúška F plyny Rovinka 0 21  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2687 Milan Adamčík
2685 Ján Bednár
1657 Ján Ďurán
2703 Karol Ďuroška
2689 Jaroslav Filo
2706 Pavol Filo
2688 Ladislav Gašpar
2709 Jozef Hajdúch
2712 Miroslav Holub
2686 Vladimír Kvasnica
2728 Ján Moravčík
2729 Milan Omámik
2684 Milan Palkech
2732 Anton Pallo
2731 Jozef Papán Ing.
2730 Jozef Papán Ing.
2733 Štefan Podkopčan
2741 Ľubomír Šichman
2736 Michal Sirvoň
2743 Ján Vajda
2744 Ján Vajzer