Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. apríl 2021 skúška Tepelné čerpadlá 3 3  Nie

Komentár

LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - 08:00 hod -09:00 Aktualizačná skúška na TČ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1416 Herbert Martin Ing.
5162 Peter Oslanec
5166 Jozef Urbanec Ing.