Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
18. máj 2021 skúška Tepelné čerpadlá 1 1  Nie

Komentár

ONLINE: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5162 Peter Oslanec