Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
9. marec 2021 skúška Tepelné čerpadlá 3 3  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6734 Branislav Belluš ing.
6250 Miroslav Multán
5433 Dušan Orgoník Ing., PhD.