Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. marec 2011 školenie F plyny I Nové Mesto nad Váhom 42 26  Nie

Komentár

Školenie 24-25.3. podľa Nariadenia 303/2008/ES v Novom Meste nad Váhom. Zaradení účastníci budú pozvaní emailom

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2820 Peter Brutovský
2821 Michal Caban
2823 Vladimír ČISCOŇ
2822 Gabriel Csépe
2824 Miloš Fábik
1097 Marek Grimplini
2843 Roman Homola
2826 Miroslav Kamenský
2827 Pavol Konárik
2828 Gabriel Kováč
2829 František Kovačovský
2830 Igor Mašek
2831 Ján Mendel
2832 Andrej Mundok
2833 Róbert Papp
2834 Jozef Pisklák
2842 Peter Puss
2837 Jaroslav Šindelář
2835 Ján Svoreň
2838 Tomáš Teplan
2839 Jaroslav Vandák
2840 Jozef Vojtek
2841 Ladislav Žilla