Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. máj 2021 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Online: Skúšky tepelné čerpadlá STU SjF ÚESZ letný semester 2021

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9852 Dmytro Havryshchuk Ing
9856 Daniel Lamparský Bc.
9842 Samuel Malíšek Ing.
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.