Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu Mobklim podľa Nar. 307/2008/EU v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9776 Zsolt Benner