Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
6. február 2021 školenie F plyny I, II Štúrovo 7 7  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6933 Dániel Csűrös
3923 László Dobos
9686 Péter Kovács
9684 Balázs Kurucz
5643 Attila Nyeste
6281 József Schneider
6061 László Schwarz