Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. november 2021 skúška F plyny SF6 Šamorín 10 2  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9958 Roman Lisý
9959 Milan Vyparina