Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2021 školenie F plyny I 2 2  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie na kategóriu I. podľa Nar 2015/2067 a zákona 210/2019 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
1148 Alexander Mikita
1399 Jozef Vendégh