Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. február 2021 skúška Tepelné čerpadlá 3 3  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5793 Josef Raška
5166 Jozef Urbanec Ing.
6284 Marcel Zumrík Ing.