Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. december 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 7 7  Nie

Komentár

LEN pre inštalatérov s vypršanou platnosťou Osvedčenia - Aktualizačná skúška na TČ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5154 Tomáš Buzalka
2865 Radoslav Ivanič
5064 Tibor Klúčik Ing.
4686 Martin Kuchár
1484 Peter Mareček
2398 Daniel Orovnicky Mgr.
5488 Luboš Priečko