Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. november 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5611 Balázs Kovács Ing.
1484 Peter Mareček
5623 Miroslav Šupolik
5339 Peter Žittňan Ing