Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. november 2020 skúška Tepelné čerpadlá 0 0  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly