Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. marec 2021 skúška F plyny II Šamorín 9 9  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067a zákona 210/2019Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9170 Jozef Dojčák
9647 Rastislav Horňák
9648 Peter Jakubík
9601 Rudolf Kováč
9641 Miroslav Kovacik Ing
9651 Dominik Krajči
9650 Marek Kúdela
9298 Juraj Macháč Ing.
9682 Csaba Rási