Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. október 2020 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 5 5  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim podľa Nar 303 a 307/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9622 Juraj Dilong Ing.
9618 Frederik Feher Mgr.
9502 Milan Franko
9642 Lukáš Imriščák
9629 Peter Slosiarik