Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. október 2020 skúška F plyny II Zlaté Moravce 8 8  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 303/2008/EU na SOŠT v Zlatých Moravciach

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9631 Peter Černiansky Ing.
9623 Jaroslav Gašperák Ing. PhD.
9628 Peter Horváth Ing.
9621 Marek Hudec
9627 Ján Jaďuďa
9635 Mário Škerlanec
9630 Pavol Timko
9619 Peter Vladovič