Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. september 2020 skúška Tepelné čerpadlá 4 4  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5587 Juraj Ondrášek Ing
4015 Marek Široký Ing.
5388 Miroslav Šmatlava
2874 Jozef Výrostko