Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. september 2020 skúška Tepelné čerpadlá 6 6  Nie

Komentár

Videokonferencia: Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5494 Szilárd Ábrahám Ing
5463 Branislav Augustovič
2590 Martin Baltes Ing.
5199 Ján Fejes
1192 Miroslav Hnát
5528 Marian Košťál ing.