Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 2 2  Nie

Komentár

Aktualizačná skúška podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9462 Gergő Horváth
6990 Iosif Dorin Sfircioc