Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 25 25  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku v Štúrove

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9592 István Babér
9367 István Benedek
9578 Péter Bertók
9591 Attila Bükki
9584 Balázs Károly Czeider
9605 Ferenc Dolgos
9438 Gábor Enzsöl
9598 Csaba Faragó
9585 Attila Farpék
9577 Máté Gaszt
9580 Máté Hegedűs
9603 Kornél Karádi
9595 Zoltán Madár
9442 Nándor Sándor Polgári
9583 Olivér Rednic
9606 György Attila Regéczy
9593 György Risai
9604 Tamás Szabados
9594 Ferenc Szabó
9586 András Székács
9587 Tibor Géza Székács
9581 Zoltán Széplaki
9024 Csaba Tóth
9582 Csaba Varga
9597 Máté Gergő Varga