Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. september 2020 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim 15 15  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu mobklim, I-S, III, IV podľa Nar. 303/2008/EU, 307/2008 a 2015/2067/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9511 Patrik Andrejov
9512 Peter Demjan
9513 Ján Godovčin
9514 Jakub Harčár Ing
9516 František Kaszonyi
9527 Jozef Katica
9517 Milan Kentoš
9518 Peter Kikuc Bc
9510 Róbert Mezei
9521 Ján Novotný
9509 Pavol Oravec
9522 Radovan Rajna
9523 Martin Šitár
9524 Samuel Šitár
9525 Peter Valiček Ing