Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. marec 2011 skúška F plyny II Rovinka 42 7  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2697 Marián Borošinec
3794 Martin Hajdúch
2692 Pavol Husarčík
2691 Peter Kokavec
2779 Tomáš Křenek
2783 Jozef Kudlička Ing
2693 Ján Škríba