Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. marec 2011 skúška F plyny II Rovinka 42 7  Nie

Komentár

Školenie a skúšky v DT Žilina na kategórie IS, III a IV. Kliknutím sa objaví zoznam účastníkov.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2697 Marián Borošinec
3794 Martin Hajdúch
2692 Pavol Husarčík
2691 Peter Kokavec
2779 Tomáš Křenek
2783 Jozef Kudlička Ing
2693 Ján Škríba