Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
5. február 2021 skúška F plyny I 25 25  Nie

Komentár

ONLINE Skúška na kategóriu I podľa Nar 303/2008 a zákona 348/2015 Z.z.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5244 Marek Bossanyi
9533 Michal Chmulik Ing.
9432 Jakub Dobrota
9139 Peter Handura Ing.
9569 Roland Hanzely
4366 Boris Hudák
9719 Peter Kahún
9613 Ján Karman Ing.
9601 Rudolf Kováč
8374 Miloš Krutka
4686 Martin Kuchár
9616 Kristián Lelovics
9396 Jozef Martis
9579 Július Matta Mgr
9565 Lukáš Matula Ing.
9547 Andrej Mikla
9431 Marian Mikula
9729 Tomáš Moravčík Ing.
9617 Zoltán Nagy
9134 Pavol Palko
9395 Marcel Pytlik Marcel
9632 Ján Revúcky
9568 Zdenko Šéra
9083 Máté Tárnok
9245 Marek Tomašák