Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2021 skúška F plyny II 7 7  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9115 Boris Boško
9170 Jozef Dojčák
9433 Zoltán Dombóvári Zoltán
9478 Martin Granačka
9102 lubomir chrenko
9096 Marek Kocák Mgr.
9575 Milan Kováčik