Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. september 2020 skúška Tepelné čerpadlá 6 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2590 Martin Baltes Ing.