Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. jún 2020 skúška F plyny MobKlim Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Opravná online skúška na kategóriu mobklim podľa Nar. 303/2008/EU, 307/2008 a 2015/2067/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9114 Igor Vidoman