Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
10. december 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 28 28  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6774 Martin Antoška Ing.
9526 Imrich Balogh
8583 Balázs Bukovszky
9297 Martin Ďurček Ing.
8885 Jozef Giertl
9508 Roman Grolmus Ing.
9610 Dusan Harvanec
9425 Marek Hrčka Ing.
9549 Rastislav Hupka
3207 Marek Jileček
9664 Ľuboš Kaplán
8631 Marek Knap Ing.
9562 Juraj Majtán Ing
9565 Lukáš Matula Ing.
7087 Ľuboš Medvecký
8895 Dušan Nečas Ing.
9002 Roman Novota
9324 Stanislav Pira Pira
9612 Ľubomír Plančár Ing.
9414 Dušan Poliak Ing.
6525 Roman Sýkora
9538 Jaroslav Tisovský
9614 Patrik Uhrík Ing.
8796 Matej Urik Bc.
9144 Patrik Valovič
9314 Marek Viselka
9492 Michal Vozárik Ing.
9428 Marian Vrbický