Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. september 2020 skúška F plyny II Šamorín 4 4  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9410 Vladimír Brečka
9478 Martin Granačka
9351 Pavel Janostak Pavel
9411 Marek Klúčovský