Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. september 2020 skúška F plyny II Šamorín 20 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9351 Pavel Janostak Pavel