Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
25. september 2020 skúška F plyny II Šamorín 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9494 Juraj Bartoš